Weekly Schedule


קהילת אפרת שלום,
בפורים הקרוב יתארחו אצלינו 90 חיילים מתוכנית נתיב לסעודת פורים. מי שמעונין לארח חיילים או חיילות לסעודה בלבד נא ליצור קשר איתי ולציין כמה חיילים/חיילות אתם רוצים לארח.
תודה רבה,
איימי קירשנר

שבת פרשת  תרומה

 

ערב שבת קודש

מנחה גדולה – 13:30

הדלקת נרות – 17:09

מנחה קטנה וקבלת שבת – 17:14

שבת קודש

שחרית מנין מוקדם – 6:40

שחרית – 8:30

תפילת ילדים – 9:45

לימוד הורים וילדים ודבר תורה לילדים מהרב יאיר לאחר תפילת שחרית.

שיעור מפי הרב מאיר שוויגר.

מנחה גדולה – 12:30

מנחה גדולה – 13:00

מנחה קטנה – 16:35

שיעור בפרשת השבוע בבית הכנסת מפי הרב יאיר לאחר מנחה קטנה.

דף יומי – מסכת עבודה זרה – בבית הכנסת מיד לאחר מנחה קטנה.

שיעור מפי הרב אברי נוילנדר בספר ירמיהו – חצי שעה לפני צאת שבת.

ערבית ומוצאי שבת – 18:05

זמני מניינים בימי חול

שחרית א’ – 6:30           מנחה – 17:10                ערבית – 18:00

שחרית ב’ – 8:00                                               ערבית  20:00

 

*מזל טוב למשפחת כרמון טלי ולביא לרגל נישואי הבן אלעד עם אפרת לבית נכטילר!

*מזל טוב ליפית וג’ו גולדפארב לרגל הולדת הבת!

*מזל טוב למשפחת סמיט אריאל ויאיר לרגל הולדת הבן!  שלום זכר ב-20:30 זית שמן 43/3 (קומה 1).  הציבור מוזמן לברית מילה ביום חמישי לאחר שחרית של השעה 8:00 בבית הכנסת.

*מזל טוב למשפחת אידלברג רב אליהו ואביה לרגל בת המצווה של שירה!

 

*תודה לאחי גרינפלד על תרומת זמן העבודה שלו לחיזוק מדפי הספרים בבית המדרש.

 

*משלוח מנות קהילתי – פרטים באתר בית הכנסת.  ניתן להירשם עד יום ראשון.

 

*מחפשים משפחות מארחות לאירוח חיילי קורס נתיב של צה”ל לסעודת פורים אצלם בבית יחד עם משפחתם. לפרטים נא לפנות לאמי קירשנר – 054-440-6502.

 

*במרפסת המערבית של בית הכנסת בכיוון הפונה לרחוב יהודית בוצעו עבודות איטום למניעת נזילות. זהו מצב זמני עד הוצאה לפועל של תכניות ההרחבה של בית הכנסת.

 

*באתר האינטרנט של בית הכנסת ניתן למצוא את הלכות חג הפורים אשר פורסמו ע”י המועצה דתית.

 

*בסביבות חג הפסח נערוך בחירות לוועד בית הכנסת ע”מ להחליף את 5 חברי הועד היוצאים. חבר/ה בעמותה שלא זכה/תה להיות חלק מהצוות המוביל של בית הכנסת מוזמן להצטרף.  גם חברי ועד בעבר יכולים לחזור ולהוביל.

 

*השיעור לנשים יהיה בביתה של יהודית סנובל דיאמונד, ברח’ זית שמן/יהודית 32/10 בשעה 16:00.

 

*לימוד הורים וילדים חוויתי במוצ”ש – 45 דקות לאחר צאת השבת.

 

*תודה רבה ליצחק צפדייה ו”ניצת הדובדבן” על תרומת הכיבוד לשיעור הדף היומי בשבת.